Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2012

Forever Lana Del Rey


source · faved by kat_hennessy
Reposted frominspired inspired vialaj laj
meluzyna
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frommarysia marysia viaznajdzmnie znajdzmnie
meluzyna
Lepiej skończyć w pięknym szaleństwie niż w szarej, nudnej banalności i marazmie
— Witkacy
Reposted fromkarusia karusia viaznajdzmnie znajdzmnie
meluzyna
    Jestem chora na zapalenie duszy.
     
— A. Osiecka
Reposted fromcrystalline crystalline viaznajdzmnie znajdzmnie

if someone ever falls in love with me i will literally die of shock

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaawaken awaken
meluzyna
Teraz nie mogę żyć spokojnie
Bo nawet wtedy, gdy tęsknię za Tobą
Ty nadal nie tęsknisz za mną.
— Rj Helton
Reposted fromkonwalia konwalia
meluzyna
jesteś pierwszą myślą, gdy wstaję rano, i ostatnią, kiedy kładę się spać
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
meluzyna
ten świat jest jakiś pojebany dziś, nie sądzisz?
— Pezet
Reposted fromneedtochange needtochange viasuckslife suckslife
meluzyna
0419 5bc4
Reposted fromvertige vertige viasuckslife suckslife
meluzyna
Tęsknie, za spa­cerem Twoich spoj­rzeń po moim ciele. 
— djabeu sentences
Reposted fromcytaty cytaty
meluzyna
- Jak myślisz ?
- Ja nie myślę. Ja piję.
— Sands i Fideo ` Pewnego razu w Meksyku `
Reposted fromarizonadream arizonadream viacytaty cytaty
meluzyna
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— mama Muminka
meluzyna
Let me be your dangerous girl.
— Lana Del Rey
Reposted fromnivea nivea
meluzyna
9630 104b
Reposted frommiserable miserable vialaj laj
7930 191a
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialaj laj
meluzyna
5585 4f51 500
Reposted fromdziewcze dziewcze viakonwalia konwalia
meluzyna
Reposted fromkusiol kusiol viacytaty cytaty
meluzyna

Fat Pig Chocolate

Reposted fromsawb sawb viaawaken awaken
meluzyna
Szukam cię zawsze, choć wiem, że nie znajdę,
tęsknię do ciebie, choć wiem, że cię nie ma,
do twego domu ścigam cię oczyma,
choć cię nie widzę, choć wiem, że cię nie ma
(...)
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
meluzyna
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść I marzyć cicho o nieznanym bycie, W którym byś była moją samotnością, I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Witkiewicz
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viak-achna k-achna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl